Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 8 - Inledning

En mattelärare på högskolan upptäcker att två av studenterna som sitter längst fram, filmar med sina mobiler när hen går igenom ett bevis på tavlan. Läraren avbryter sin genomgång och förklarar att hen inte vill bli filmad och ber samtliga studenter att stänga av sina mobiler under lektionen.

 

En av studenterna som filmat läraren hävdar då att eftersom hen är dyslektiker så hinner hen inte med att anteckna utan behöver spela in sina lektioner för att kunna repetera dem hemma. Den andra studenten säger att hen spelar in lektionen åt en sjuk kurskamrat och att hen lovat denne att göra detta. Läraren svarar att oavsett vilka skäl de har, så vill hen inte bli filmad och ber de två eleverna att lägga sina mobiler på katedern under lektionen. De vägrar och säger att de har visst rätt att filma i högskolans lokaler, så länge de enbart gör detta för eget bruk. Läraren ger upp och fortsätter sin genomgång, men ska diskutera det inträffade med kursledningen nästa dag.

 

Senare på kvällen hittar läraren en uppladdad mpeg4-fil med inspelningen på kurswebbens forum. Studenten som lovat hjälpa sin sjuke kurskamrat har laddat upp sin film så nu kan alla kursdeltagare ladda ner den (d.v.s. om de har loggat in på högskolans lärplattform).

 

Läraren kräver att kursansvarig genast tar bort filen med inspelningen från forumet, eftersom den upplevs som kränkande för läraren.

Här är några funderingar:

- Kan universitetslärare förbjuda studenter att spela in sina föreläsningar och lektioner?

- Har läraren rätt att beslagta studenternas mobiler om de fortsätter filma eller fotografera mot lärarens uttryckliga vilja?

- Kan studenter som inte följer lärarens anvisningar visas ut ur lärosalen för att de stör?

- Om läraren har tillåtit studenter att spela in hens föreläsningar, har de då även rätt att dela sin inspelning med andra (kurskamrater)?

- Får läraren publicera inspelning på nätet om hen fått en kopia och tycker att den blev OK?

 

Hur kan man undvika problemen?

 

Läs kommentar >>

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens