Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 5 - Inledning

En kursansvarig lärare som undervisar på första terminen av ett 3-årigt högskoleprogram vill öka flexibilteten i campuskurser och kickstarta samarbetet mellan nyantagna studenter. Han väljer därför att spela in sina lektioner och publicera dem på kursens webbplats efter varje lektion.

 

Under första träffen fotograferar läraren också studenterna med sin mobil och ber dem skicka en kort presentation av sig själva till honom via e-post. Bilderna och den text som studenterna skrivit publicerar läraren sedan på kurswebben tillsammans med deras e-postadresser och mobilnummer. Allt med syfte att underlätta samarbete och informellt stöd inför kommande studier.

När allt är publicerat ringer några av studenterna till läraren. Tonen i samtalen är mycket bestämd från deras sida. De vill absolut inte ha sina bilder, e-postadresser och telefonnummer publicerade på internet. De vill inte heller synas eller höras i den inspelning han lagt upp från lektionen.

Här är några funderingar:
- Hur bör läraren agera?

- Är det någon skillnad om kurswebben har personlig inloggning (t.ex. ingår i högskolans lärplattform) eller är öppen för alla?
- Hur kan man undvika problem som dessa?

 

Läs kommentar >>

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens