Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Läs- och länktips - Offentlighet & sekretess

Offentlighetsprincipen och sekretess - Informationsmaterial från Justitiedepartementet.

Skolans dokument - insyn och sekretess (pdf) - SOU (Statens offentliga utredningar) 2011:58.

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen - Information på Universitetskanslersämbetets webbplats.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens