Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Läs- och länktips - Öppna lärresurser

OER Sverige - Hemsidan för ett samarbetsprojekt kring öppna digitala lärresurser med länkar till inspelningar av seminarier som projektet har arrangerat.

OER - en resurs för lärande - Sök och läs mer om öppna lärresurser i denna resursguide framtagen inom OER-projektet av Åsa Forsberg från Lunds universitet.

OER@BTH - En anpassning av Google Search där du kan söka på flera av de vanligaste webbplatserna med OER, gjord av Eva Norling, bibliotekarie på Blekinge Tekniska Högskola.

Creative Commons

Creative Commons Sverige

Kartläggning av OER vid svenska lärosäten - Slutrapport från 2009 sammanställd av Hanna Jonsson och Jan Hylén.

Att ge bort kunskap gratis - framväxten av öppna lärresurser (pdf) - En rapport från KK-stiftelsen skriven av Jan Hylén.

Upphovsrätt för universitetslärare - Information från Göteborgs universitet om upphovsrätt, öppna lärresurser och Creative Commons för universitetslärare.

Universitetsbiblioteket, e-lärande och juridik - Helen Hed, bibliotikare vid Umeå universitets bibliotek, pratar om upphovsrätt, Creative Commons och digitala resurser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens