Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Läs- och länktips - Sociala medier

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf) - E-delegationens vägledning, bilagor och sammanfattning.

Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster - SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram en vägledning för användandet av molntjänster i skolverksamhet. Se även Vägledning, molntjänster.

Arbetsgivarverkets dom 2011 nr 74 - AD:s dom angående avskedandet av en polisinspektör som bloggat om polisen på sin fritid.

AD 2012 nr 25 - AD:s dom angående avskedandet av en rektor på en privat gymnasieskola p.g.a. hans agerande på Facebook.

Internetpublicering och sociala medier - en juridisk vägledning (bok) - Skriven av Malin Forsman. Stockholm: Norstedts juridik.

 

Exempel på guider och riktlinjer vid olika lärosäten

Lunds universitet

Karolinska institutet

Göteborgs universitet

Umeå universitet

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet (pdf)

Chalmers tekniska högskola

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens