Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Yttrandefrihet

Våra demokratiska principer bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Yttrandefriheten har därmed en central ställning i svensk demokrati och finns även inskriven i Artikel 10 i Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna. Den är en grundläggande rättighet för var och en och innebär att du som medborgare i Sverige och EU har rätt att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta.

 

Fri åsiktsbildning förutsätter yttrandefrihet och informationsfrihet och detta oberoende av vilket medium som används. Detta innebär att yttrandefriheten också gäller meddelanden som överförs i olika kommunikationsnät, t.ex. inlägg i diskussions- och nyhetsgrupper som är öppna för allmänheten.

 

På följande sidor finner du kortfattad information om yttrandefrihetsgrundlagen, vad den innebär för högskolan, speciellt när det gäller IT-baserade utbildning.


Svar på frågor hittar du under Frågor & svar om yttrande- och tryckfrihet. Har du egna frågor, efter att ha läst igenom detta, vänd dig till ditt lärosätes jurist.

 

Yttrandefrihetsgrundlagen samt Tryckfrihets­förordningen i fulltext finner du till höger. Där finns också direktlänkar till andra bra webbsidor om yttrandefrihet och tryckfrihet.

Lagtexter

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

Regeringsformen (1974:152)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)


Länktips

Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna (pdf)

Myndigheten för radio och tv, se Att publicera på Internet (pdf) och sidorna om utgivningsbevis

Statskontoret, särskilt skriften Offentlighet och IT 2002 (pdf)

Utredning om yttrandefrihet och tryckfrihet (Regeringskansliet)

Yttrandefriheten på nätet (guide från .SE)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens