Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad innebär grundlagsskyddet?

Yttrandefriheten ingår som moment i alla andra friheter som tas upp i 2 kap. 1 § första stycket Regeringsformen (RF). Friheten att yttra sig i tryckt skrift regleras närmare i tryckfrihetsförordningen (TF), medan friheten att yttra sig i radio, TV, filmer, video, ljud upptagningar m.m. behandlas i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 

Det särskilda grundlagsskydd som stadgas i tryckfrihetsförordningen (TF) och som i väsentliga delar har överförts till yttrandefrihetsgrundlagen innebär att det krävs dubbel täckning vid kriminalisering av handlingar som omfattas av grundlagsskyddet.

 

Dubbel täckning betyder att handlingarna både ska vara kriminaliserade i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och i vanlig lag, oftast brottsbalken, för att kunna vara straffbara.

De brott som omfattas är bland annat:

 

  • brott mot rikets säkerhet,
  • hets mot folkgrupp,
  • barnpornografibrott,
  • olaga våldsskildring,
  • förtal och förolämpning.

 

Upphovsrättsintrång innebär inte tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott, eftersom man gör undantag för upphovsrättens tillämpning i både TF 1:8 och YGL 1:12.

Lagtexter

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

Regeringsformen (1974:152)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)


Länktips

Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna (pdf)

Myndigheten för radio och tv, se Att publicera på Internet (pdf) och sidorna om utgivningsbevis

Statskontoret, särskilt skriften Offentlighet och IT 2002 (pdf)

Utredning om yttrandefrihet och tryckfrihet (Regeringskansliet)

Yttrandefriheten på nätet (guide från .SE)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetfonden Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens