Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Läs- och länktips - Arkivering

Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering - Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor med länkar till nedladdningsbara dokument, bl.a. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar.

Elektroniska handlingar - Om hur man hanterar, bevarar och gallrar elektroniska handlingar från SKR (Sveriges Kommuner och regioner).

Vägledning om arkivhantering - Information och föreskrifter från Riksarkivet.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens