Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Läs- och länktips - Förvaltning

Universitetskanslerämbetet - UK-ämbetets sidor om lagar och regler som styr högskolan, bl.a. högskolelagen och högskoleförordningen.

Rättssäker examination - UKÄ:s rapport, den tredje upplagan (2017).

Hjälp studenterna att undvika plagiering (pdf) - KTH:s handbok, skriven av Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling. Finns även på engelska.

Akademisk integritet och plagiering - Information från PIL på Göteborgs universitet.

För studenter - Urkunds råd till dig som är student.

NoPlagiat - En självstudieguide om plagiering och upphovsrätt från Linköpings universitet.

Den interaktiva antiplagiatgudien - Ett nätbaserat utbildningsmaterial från Högskolan i Jönköping som riktar sig till studenter (du kan inte göra testerna i de olika avsnitten om du inte är student på Högskolan i Jönköping).

Refero - Ett läromedel om plagiat utvecklat av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens