Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Läs- och länktips - Yttrande- & tryckfrihet

Yttrandefrihet på nätet - Information från fackföreningen Vision kring anställdas frihet att uttrycka sig i sociala medier, skillnaden mellan privat och statliga anställda och visselblåsarlagen.

En översyn av yttrande- och tryckfriheten (pdf) - Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande kring ett utkast till en samlad ny yttrandefrihetsgrundlag (SOU 2012:55).

Yttrandefriheten på nätet - Informationsskrift av Anders R Olsson om yttandefrihet på nätet, en i .SE:s serie Internetguider (finns även att ladda ner som pdf).

Meddelarskydd - Information om yttrandefrihet i statlig verksamhet från fackförbundet ST, facket för dig inom staten.

Arbetsgivarverkets dom 2011 nr 74 - AD:s dom angående avskedandet av en polisinspektör som bloggat om polisen på sin fritid.

AD 2012 nr 25 - AD:s dom angående avskedandet av en rektor på en privat gymnasieskola p.g.a. hans agerande på Facebook.

Yttrandefrihet och lojalitet (bok) - Boken togs fram av Sveriges Kommuner och Landsting och behandlar juridiska riktlinjer vad gäller yttrande- och meddelarfrihet hos anställda i kommuner, landsting och regioner.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens