Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 5 - Kommentar

Det är lämpligt att direkt plocka ner sidan med deltagarnas personuppgiter och inspelade lektioner där andra än läraren förekommer. Sedan får läraren tydligt informera berörda studenter om syftet med att publicera deltagarlistan och se till att få ett samtycke enlig bestämmelserna i PUL för att återigen kunna publicera en deltagarlista. Det kan här vara lämpligt med ett skriftligt samtycke. Du kan aldrig tvinga någon student att gå med på publicering utan detta måste vara frivilligt. Vill någon av studenterna inte ha sina uppgifter publicerade så behöver man inte lägga ut dessa.

 

Läraren bör också informera studenterna innan lektionen att han kommer att spela in sin genomgång, vilket syftet är och hur inspelningen kommer att användas - att den kan komma att läggas ut på internet. För de studenter som inte vill synas eller höras måste det finnas en möjlighet att delta utan att detta märks (exempelvis genom att komma i tid, sitta på en viss plats i salen och ställa frågor i efterhand.

 

Ett annat sätt är att spela in sina genomgångar utan studenter och publicera dem som korta videoklipp, vilka studenterna kan se på i förväg eller repetera i efterhand. Ett enkelt sätt är att lägga till en berättarröst till dina powerpoint, istället för att använda video (och kanske samtidigt dela upp dem i kortare avsnitt om ca 5-7 minuter). Fler förslag finns under skapa öppna lärresurser i Legala handboken

 

De flesta lärplattformar har automatiska funktioner för att skapa deltagarlistor. Genom att studenterna själva kan ladda upp ett foto, skriva en kort beskrivning och välja vilka kontaktuppgifter som ska visas för andra deltagare löser personuppgiftsfrågan och läraren spar dyrbar tid, som kan användas bättre. Uppgifterna blir samtidigt enbart synliga för kursens deltagare och lärare och studenten kan själv uppdatera sina uppgifter när detta behövs.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens