Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 4 - Inledning

Lärare och forskare vid ett svenskt lärosäte deltar i ett större EU-projekt kring teknikstött lärande. Ett av målen med projektet är att pröva om och hur sociala medier och ny teknik kan underlätta mobiliteten och samarbetet bland lärare och studenter inom EU.

 

I projektet ingår att använda och utvärdera tjänster som Skype och Adobe Connect för webbmöten med lärosätets studenter som läser vissa terminer vid högskolor i andra EU-länder. I projektet genomförs gemensamma seminarier och lärarna handleder även några studenters exjobb på distans.

 

Lärare och forskare som deltar i projektet använder Googles gratisverktyg för att dela dokument som minnesanteckningar, protokoll och checklistor för olika "workpackages" och "deliverables" i projektet. Det gör även studenterna som alla har skapat sina egna peronliga lärmiljöer på nätet.

 

En journalist blir intresserad och vill ta del av dokumentationen i detta innovativa projek, inklusive de webbmöten som spelats in i syfte att underlätta för deltagare som inte kunnat medverka att se dessa i efterhand. Journalisten vill även få tillgång till reseräkningar och annat underlag av betydelse för den ekonomiska redovisningen i projektet. Han kontaktar därför lärosätets registrator och ber att få ut en kopia på all skriftlig dokumentation om projektet, inklusive deltagande lärares e-post och tillgång till de inspelade webbmötena.

 

Det sprider sig en oro i projektgruppen och man undrar om allt detta verkligen måste lämnas ut (en del uttalanden och kommentarer under projektmötena kan ju misstolkas) och är detta inte ett arbetsmaterial? I några exjobb där företag är inblandade finns det avtal om sekretess och två studenter har skyddad identitet.

Här är några funderingar:

- Har journalisten rätt att få ut all dokumentation om projektet?

- När kan lärosätet vägra att lämna ut allmänna handlingar?

- Hur snabbt måste materialet lämnas ut?

- Kan man fråga varför journalisten vill ta del av underlag och hur hen tänker använda det?

- Måste dokumentationen lämnas ut som kopior på papper eller digitalt?

- Har lärosätet rätt att ta betalt för kopiering?

- Vilket material kan gallras och vilket måste bevaras?

 

Läs kommentar >>

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens