Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 1 - Inledning

Två lärare på en institution skapar tillsammans ett eget nätbaserat kursmaterial som används i den universitetskurs som de själva leder och examinerar.

Materialet består av en kurswebb med ett innehåll som lärarna själva producerat i form av text, videolektioner, kontrollfrågor, powerpoint-presentationer i PDF-format, övningar och examinationsuppgifter. Dessutom har de samlat länkar till ett stort antal bra öppna lärresurser, som kompletterar det material lärarna själva skapat och som också finns på kursens webbplats. Allt material är producerat av lärarna på arbetstid och med institutionens datorer och programvaror.

Terminen efter är det två nya lärare på kursen och de vill nu använda samma kursmaterial, men också omarbeta det som finns ute på nätet och lägga till några delar.

Här är några funderingar:
- Vem har upphovsrätten till det ursprungliga materialet, lärarna, institutionen eller universitetet/högskolan?
- Kan de nya lärarna använda och omarbeta materialet?
- Hur skulle man kunna undvika de problem som kan uppstå?

 

Läs kommentar >>

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens