Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 1 - Kommentar

En första förutsättning är att det material som lärarna utvecklade har orginalitet, vilket är troligt då kravet ställs ganska lågt. Det innebär att lärarna som skapat materialet har upphovsrätten till detta, om inget annat avtalats med institutionen/arbetsgivaren.

 

Lärarna på kursen terminen efter kan därmed inte använda eller omarbeta materialet utan att först inhämta lärarnas tillstånd. Kopiering, tillgängliggörande och ändring täcks också av upphovsrätten, vilket exempelvis gör att de inte heller har rätt att göra materialet tillgängligt via internet.

 

När man skapar något tillsammans har upphovsmännen en gemensam upphovsrätt och samtliga måste då tillfrågas vid framtida användning eller när något ska ändras eller publiceras i en annan form (exempelvis överföras från analogt till digitalt medium). Därför är det bra att i förväg bestämma hur det man skapat tillsammans ska få användas framöver och skriva ner detta, t.ex. i ett protokoll eller e-postmeddelande.

 

Det allra enklaste är att licensiera verket enligt någon Creative Commons-licens. Då blir det också tydligt hur andra får använda det ni skapat. Det innebär dock att man ”förlorar kontrollen” till sitt verk, och såväl arbetsgivaren som andra kan använda materialet utan att fråga om tillstånd. Som upphovsman behåller ni er upphovsrätt samtidigt som universitetet behåller sin nyttjanderätt.

Ett annat sätt att lösa oklarheter kring rätten till materialet och hur det får användas är att ta fram ett avtal mellan universitetet/institutionen och lärarna där det regleras hur materialet får användas, både under anställningen och efter.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens