Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 8 - Kommentar

En lärares muntliga framställningar, både föreläsningar, lektioner, laborationer och andra genomgångar skyddas av upphovsrätten. Men i lagen finns untantag som gör att lärare i realiteten inte kan hindra studenter från att spela in undervisningen för sitt eget privata bruk. Att göra en sådan inspelning anses vara samma sak som att föra anteckningar. Undantaget för privatkopiering gäller även när studenter fotograferar av tavlan eller lärarens PPT-bilder med sina mobiler. Det behövs inte något samtycke från läraren.

 

Detta innebär också att läraren inte kan vidta några omedelbara åtgärder för att hindra studenter från att filma eller fotografera på lektionstid. Om universitetslärare försöker beslagta eller tillfälligt samla in studenternas mobiler gör de sig skyldiga till egenmäktigt förfarande (till skillnad från gymnasie- och grundskollärare som kan stödja sig på Skollagens 5:e kapitel §22).

 

Men även om studenter har rätt att spela in sina utbildningstillfällen så har de inte rätt att tillgängliggöra inspelningen till andra (t. ex. till andra kurskamrater) och de får absolut inte att publicera inspelningen på internet eller kursens forum utan lärarens uttryckliga tillåtelse. Om de gör detta så är det ett intrång i lärarens upphovsrätt och räknas som otillåten användning, något som är straffbart och kan leda till skadestånd. Det är också så att personuppgiftslagen är tillämplig när läraren spelas in eller fotograferas, d.v.s. det blir en behandling av lärarens personuppgifter i bild/film. I detta sammanhang finns ett undantag i PuL som tillåter behandlingar för personligt bruk, så inspelningen är tillåten, men bilden/filmen får inte publiceras eller spridas utan samtycke. Kursansvarig eller den som administrerar kursens forum eller högskolans lärplattform bör därför genast ta bort filen, annars kan högskolan bli ansvarig enligt BBS-lagen, enligt PuL och enligt URL.

 

Även om högskolans ledning utfärdar ordningsregler som förbjuder inspelning i lokalerna, så kan studenter ändå spela in sin undervisning för privat bruk. Men tydliga riktlinjer och regler gör att lärare som ogillar detta har något att luta sig mot i situationer när en inspelning upplevs som kränkande.


Om läraren har fått en kopia på filen och anser att inspelningen blev så bra att hen själv vill publicera den på kurswebben eller på internet så måste läraren först fråga studenten om lov - ingen kan publicera filen utan den andres godkännande. Studenten kan ha en så kallad producenträtt till inspelningen. Läraren måste också vara observant på att det inte förekommer någon annas skyddade verk i presentationen. Har inspelningen publicerats på högskolans servrar så blir det en allmän handling, som behöver sparas och som kan behöva lämnas ut om den inte strider mot någon sekretessregel eller annan lagstiftning. Begär någon annan student att få ta del av inspelningen så måste högskolan kunna visa upp den för studenten.

 

Som lärare kan du också välja att se det faktum att studenter gör inspelningar som en tillgång. Studenterna hjälper dig att dokumentera din undervisning och så länge du har en kopia och deras tillstånd att lägga ut den om du anser att inspelningen håller så underlättar det för dig som vill göra din undervisning mer flexibel och individanpassad (exempelvis för att stödja personer med funktionsnedsättning).

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens