Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 9 - Kommentar

Överenskommelsen gör att framförandet (av föreläsningen/verket) kan spelas in, se närstående skydd för utövande konstnärer.

 

Inspelningen kan bara användas på det sätt man kommit överens om med föreläsaren. Så länge inspelningen endast tillgängliggörs via utlåning av videoband eller lösenordsskyddad streaming inom en sluten krets, t.ex. de studenter som gick på kursen vid den här perioden, men inte kunde delta vid den aktuella föreläsningen, så krävs dock inget ytterligare tillstånd för det tillgängliggörandet.

 

Ytterligare tillstånd krävs däremot om inspelningen - utöver vad som tidigare överenskommits - görs tillgänglig för allmänheten via en "öppen" streaming-service samt om inspelningen på något sätt skall ändras/redigeras.

 

En överenskommelse om att spela in/banda föreläsningar, konferenser och liknande, bör beskriva syftet med inspelningen och de sätt och under hur lång tid m.m. som man vill nyttja inspelningen.

 

För att undvika problem så kan man ta fram avtalsmallar som täcker in hur man vill använda inspelningen i framtiden och inkludera alternativ som publicering via en "öppen" streaming-service, t.ex. på Bambuser eller iTunes, och även specifiera hur inspelningen får nyttjas, exempelvis under en Creative Commons-licens, om bearbetning är tillåten och om det finns någon tidsbegränsning. Har man färdiga avtalsmallar är det lättare att veta hur man ska hantera inspelningar av gästföreläsningar.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens