Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 6 - Kommentar

Detta är ett fall där studenten gjort sig skyldig till plagiering och troligtvis fusk. Alla misstankar om fusk ska anmälas direkt.

 

Som lärare är det viktigt att vara tydlig med vilka regler som gäller på respektive lärosäte och vad studenterna får och inte får göra. Har studenterna inte fått tillräckligt bra instruktioner och anvisningar kan det vara svårt att senare hävda att det som är ett plagiat inte skett av misstag utan också ska betraktas som fusk.

 

Att plagiera i högre utbildning innebär inte enbart att studenten missar att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som betyget visar. Det innebär också att de originalförfattare som plagierats inte får det erkännande de har rätt till, vilket är ett upphovsrättsintrång.

Internet, global kommunikation och allt bättre sökmotorer har påverkat hur studenter söker och använder information i sina examinationsuppgifter. Enligt Jude Carroll, Oxford Brookes University och Carl Mikael Zetterling, KTH, är ett plagiat när man beskriver andras tankar eller formuleringar som sina egna. Ett plagiat måste alltså inte alltid handla om textlikhet. Även strukturlikhet eller idélikhet räknas som plagiat.

 

Informera studenterna om att automatiserade system, som Turnitin och Urkund, används för att motverka och upptäcka plagiering.

 

Utforma examinationsuppgifterna så att de motverkar plagiering, exempelvis genom att be att få se förlagor, återkoppla och följa processens olika steg. Läs mer om detta i Hjälp studenterna undvika plagiering av Jude Carrol och Carl-Mikael Zetterling (KTH Learning Lab, 2009).

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens