Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 3 - Kommentar

Detta är ett svårbedömt fall, där det inte går att uttala sig generellt - allt beror på situationen. Som privatperson har du rätt att kopiera ett material för privat bruk och även visa det för din närmaste vänkrets.

 

Det som är klart är att det är förbjudet att bearbeta och publicera skyddat material på nätet utan lov från upphovsrätttshavaren. Men om du väljer att enbart använda dig av öppna digitala lärresurser, (material som har märkts med en CC-licens, Open Access eller som är fria att använda) så är det OK så länge du följer licensvillkoren.

 

Ett sätt att lösa problemet är att inte använda något material alls som du inte själv har producerat. Vill man använda andras material så kan man länka dit istället. Dina studenter kan då själva klicka på länken och ta del av materialet för sitt personliga bruk.

 

Du kan också skriva ett referat och med egna ord sammanfatta något du läst eller sett och länka vidare till dina källor på nätet. Du har även rätt att plocka enstaka citat för att exemplifiera eller illustera det du skriver eller säger, så länge du följer "god sed" och anger källan. Alla verk som citeras måste vara offentligt utgivna, d.v.s. publicerade eller på annat sätt spridda med upphovsmannens tillstånd. Man får exempelvis inte citera fritt ur privata brev.

 

Du har inte rätt att använda de diagram och bilder du hittat på nätet om det inte uttryckligen framgår att det är OK, t.ex. genom att bilden, diagrammet eller illustrationen är märkt med en CC-licens eller annars är fri att använda (t.ex. innehållet på Wikipedia). Enligt en nyligen beslutad dom i EU-domstolen ansågs inbäddning av material som låg öppet och tillåtet på nätet inte vara ett upphovsrättsligt förfogande, varvid det inte heller krävde tillstånd. Därför kan du bädda in filmer från YouTube i ditt material. Självklart får du använda faktauppgifter som du hittar i ett uppslagsverk eller en databas, men du får inte kopiera hela uppslagsverket eller databasen.

 

Som lärare har du rätt att använda upphovsrättsskyddat material i din undervisning så länge du följer reglerna i kopieringsavtalet för högskolan. Numera har du även rätt att kopiera och dela en begränsad mängd digitalt material med sina studenter. Detta innebär att du kan använda upphovsrättsskyddat material i dina presentationer i lärosalen så länge det enbart är dina studenter som kan ta del av detta. Du kan också dela det med studenterna via högskolans lösenordsskyddade lärplattform eller via e-post. Men du får inte lägga ut samma presentation öppet på nätet (t.ex. på Slideshare) utan att först ta bort de bilder som är upphovsrättsskyddade.

 

Förutsättningen för att den som skapat ett samlingsverk ska få upphovsrätt till en sammanställning är att själva sammanställningen är individuellt utformad. Om någon vill ge ut ett samlingsverk (t.ex. en diktsamling) måste tillstånd inhämtas både från upphovsmännen till verken som ingår i samlingen och från den som skapat samlingsverket (t.ex. redaktören). I det här fallet kan det nog snarare vara så att ett eget nytt verk skapats. Även om delar av kursmaterialet bygger på att läraren remixat andras material så verkar större delen vara egenproducerat.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens