Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 2 - Kommentar

Ja, det går bra med hänvisning till citaträtten, att under en föreläsning, exemplifiera med korta filmsnuttar från ett antal olika filmer.

 

Citat kan göras ur litterära verk, musikaliska verk samt filmverk. För övriga konstverk gäller särskilda regler. Citatet får inte utgöra en självständig del, utan måste vara ett exempel i ett större sammanhang.

 

För den som stödjer sin föreläsning med filmcitat är det tillåtet att bränna över dessa filmsnuttar på en egen DVD. Den sparade sammanställningen får emellertid inte säljas eller delas ut.


Det finns ingen "maxgräns" för hur långt ett citat (även filmklipp) får vara så länge man följer "god sed". Alla verk som citeras måste vara offentligt utgivna, d.v.s. publicerade eller på annat sätt spridda med upphovsmannens tillstånd. Man får exempelvis inte citera fritt ur privata brev eller videofilmer.

 

UR har tecknat ett särskilt avtal med Copyswede som gör det möjligt för lärare vid högskolor och universitet vilka anslutit sig till UR Access att logga in och använda flera tusen radio och TV-program i sin undervisning (även i distansundervisning) och studenter kan använda dem i sitt studiearbete.

 

Det är tillåtet att visa filmklipp från internet i lärosalen enbart om de har märkts med en CC-licens eller om det tydligt framgår att det är upphovsmännen själva som publicerat filmen. Är filmen olovligt/olagligt utlagd (utan rättsägarnas tillstånd) har du inte ens rätt att använda den för privat bruk.

 

Det är tillåtet att visa TV-program och filmer från SVTPlay. Vid all annan filmvisning krävs det alltid tillstånd av upphovsmannen eller dess ombud för att visa film i offentliga lokaler. Det räcker inte med att du har köpt filmen. Vill du visa film i lärosalen kan lärosätet eller institutionen teckna ett avtal med Swedish Film AB som representerar nästan alla stora filmbolag, även SF. Men det finns en del du måste vara uppmärksam på. Läs mer på Svenska Filminstitutets hemsida.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens