Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Hur gör jag när jag vill använda ett Creative Commons-licensierat verk?

Författare: Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet. Alma Taawo, fristående konsult.
Tidigare publicerat i SVERDnytt 3, 2012.

Om du hittar ett Creative Commons-licensierat verk som du vill återanvända, t.ex. en bild som du vill lägga in i en egen artikel, bör du noga se efter vilka villkor som gäller och följa dem. Du måste alltid ange erkännande, vilket du lämpligen på följande sätt.

 

Bildexempel på hur man ger erkännande

Fig 6. Att ge erkännande enligt Creative Commons (ur Creative Commons, en guide för lärare,  av Skolverket, CC BY-NC-SA  2.5 Sverige)

 

Notera gärna att licensen antingen kan anges som en bild på licensmärket, som i detta exempel, eller i skriftlig form exempelvis "CC BY-NC-ND".

 

Exemplariskt är om licensmärket länkar till den standardiserade webbsidan med information om licensen. Vid fysisk publicering kan man ange webbadressen i text, i detta fall blir det: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/

 

En tydlig beskrivning av hur man ger erkännande enligt Creative Commons finns även att läsa på Creative Commons webbplats: För att använda CC material.

Referenser och länkar

Klang M (2008-2010) Copyright-Copyleft. Citerad 120816.

Lessig L (2004) Free Culture. How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity. New York: The Penguin Press. Citerad 120828.

Creative Commons Sverige

Creative Commons

Internetguider (Internetstiftelsen)

GNU_General_Public_License (Wikipedia)

GNU GPL (på GNU-projektets webbplats)

GNU operativsystem (Wikipedia)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens