Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Upphovsrätt

Nästan allt kursmaterial som används eller produceras av lärare och studenter omfattas av upphovsrätten.

 

Även om lärare har rätt att kopiera och sprida en begränsad mängd tryckt material i sin undervisning, är det inte fritt fram att göra detsamma med digitalt material. Från januari 2014 ingår viss digital kopiering i det avtal som svenska universitet- och högskolor slutit med Bonus Copyright Access (f.d. Bonus Presskopia). Men bara om det sker på ett slutet nätverk vars åtkomst är begränsad till lärosätets personal och studenter. Högskoleavtalet (Bonus Copyright Access kopieringavtal) omfattar inte heller kopiering och visning av ljudfiler, TV-program eller film i lärosalen.

 

Jobbar du med nätbaserad utbildning, blended learning eller använder digitalt material och internet i din undervisning är det därför särskilt viktigt att du känner till och kan tillämpa lagen om upphovsrätt, så att du kan använda de undantag som ändå finns.

 

Dessutom är det viktigt att du informerar dina studenter om vad de får och inte får göra. Publiceras ett upphovsrättsligt skyddat material på någon av högskolans elektroniska anslagstavlor och bloggar, kan rektor (eller du som moderator/lärare) bli ansvarig om det inte genast tas bort!

 

Upphovsrättsliga "problem" och funderingar bör man tänka igenom redan i samband med att man planerar kursen och utformar sitt kursmaterial, övningar, kurshemsidor med mera.

På följande sidor finner du kortfattad information om vad upphovsrättslagen innebär för högskolan och då speciellt för nätbaserat utbildningsmaterial och kurser med olika typer av webbstöd.

 

Svar på närmare hundra frågor om upphovsrätt hittar du sist under Frågor & svar om upphovsrätt. Har du egna frågor efter att ha läst igenom detta, vänd dig till lärosätets jurist.

 

Ett plagiat är ett oredovisat lån ur en annan persons produktion och ett allvarligt upphovsrättsintrång. Teknikutvecklingen har gjort det enkelt att hitta och kopiera andras verk, men också att upptäcka plagiering. Läs mer om Plagiat under Förvaltning.

 

Upphovsrättslagen i fulltext och direktlänkar till några bra webbsidor om upphovsrätt, avtal m.m finns till höger. Fler resurser hittar du under Läs- & länktips.

Lagtexter

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (se lärarundantaget i stycke 1 & 2)


Länktips

Upphovsrätten i informationssamhället (Proposition 2004/05:110)

Upphovsrätt - information om rättsreglerna (pdf)

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (skolkopieringsavtal m.m.)

Copyswede (skolbandningsavtal m.m.)

WIPO (World Intellectual Property Organization)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens