Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Internetåldern ställer nya krav

Eftersom digitalisering sker både då verk skapas, produceras och distribueras så blir gränserna oskarpa. Den digitala tekniken skapar möjligheter, men innebär också ett hot.

 

Idag är det möjligt att återskapa och distribuera identiska kopior av ett orginalverk till nästan ingen kostnad, och detta ifrån din egen dator. Lika enkelt kan du hitta och ladda ner vad andra skapat eller publicerat på Internet för eget bruk. Men användningen av fildelningsprogram har ställt frågorna om upphovsrätt på sin spets. Förlag, producenter och rättighetshavare har agerat kraftigt mot piratkopiering. Strävan att internetanpassa bibliotek och utbildningar samt underlätta för personer med funktionshinder har gjort att avtal om digital kopiering förhandlats fram, exempelvis det nya kopieringsavtalen med Bonus Copyright Access för grund - och gymnasieskolan samt för universitet- och högskola.

 

Den svenska upphovsrättslagstiftningen har ändrats flera gånger under senare år främst på grund av 7 olika EU-direktiv som alla syftat till att modernisera och harmonisera de olika medlemsländernas upphovsrättslagar.

Viktigast var upphovsrättsdirektivet (2001/29/EG) som införlivades i svensk lag den 1 januari 2004.

 

Förändringarna innebar i korthet:

  • att internetkopiering begränsades så att upphovsmannen alltid måste ge sitt tillstånd innan en låt, film, foto eller text får göras tillgänglig på internet. Fildelningsprogram som Kazaa m.fl. förbjöds
  • att rätten att kopiera litteratur (även studentlitteratur) för privat bruk begränsades
  • att rätten att skapa kopior för privat bruk för privatpersoner inskränktes
  • att det blev tillåtet med digital kopiering i undervisningsmiljö under vissa förutsättningar
  • att rätten att framställa exemplar till personer med funktionshinder utvidgades. Enligt 17 § har var och en nu rätt att framställa de exemplar av ett verk som en person med en funktions­nedsättning behöver för att kunna ta del av verket, utan att betala upphovsmannen eller fråga om lov. Se Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM:s hemsida för en utförligare förklaring.

Lagtexter

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (se lärarundantaget i stycke 1 & 2)


Länktips

Upphovsrätten i informationssamhället (Proposition 2004/05:110)

Upphovsrätt - information om rättsreglerna (pdf)

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (skolkopieringsavtal m.m.)

Copyswede (skolbandningsavtal m.m.)

WIPO (World Intellectual Property Organization)

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens