Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Upphovsrättsliga "problem" och funderingar - exempel på situationer att diskutera

Innan man bestämmer sig för på vilket sätt man ska reglera frågan om rätten till upphovsrättsligt skyddade verk som tillkommit i undervisning inom högskolan, kan ett antal situationer behöva diskuteras. Här är några exempel på vad som kan vara viktigt att ta upp:
 

 • Hur hanterar man situationen när den anställde läraren som skapat ett upphovsrättsligt skyddat undervisningsmaterial säger upp sig? Vem har då rätt till det han skapat? Om flera tillsammans producerat materialet, hur gör man då?
   
 • Hur hanteras ett material som en lärare tagit fram på sin fritid och som används vid undervisning på högskolan?
   
 • Hur hanteras ett material som en lärare ombeds av högskolan att ta fram för en specifik utbildning, mot att han får undervisningsfri tid eller annan kompensation?
 • Hur omfattande rättigheter anser sig högskolan eller institutionen behöva?

 • Ska den lärare som framställt ett upphovsrättsligt skyddat undervisningsmaterial ha särskild ersättning för det? Hur mycket?
   
 • På vilket sätt kan högskolan disponera över upphovsrättsligt skyddat material som en student producerat?

Studenternas producerade material

I en modern och flexibel utbildning kommer otvivelaktigt frågor att uppkomma som rör hanteringen av studenternas upphovsrättsligt skyddade material.

 • Hur ska detta hanteras?

Källor

Se Referenser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens