Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Referenser

Ahnegård, C., Asp, K., Chois, S.-K., Kjellström, A., Ström, K. & Strömqvist, M. (2001). Piratkopiering och privatkopiering, Skrifter utgivna av Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet, nr. 112. Stockholm: Jure.

 

Bernitz, U., Karnell, G., Pehrson, L. & Sandgren, C. (2009). Immaterialrätt – och otillbörlig konkurrens (12:e uppl.). Stockholm: Jure.

 

Edmar, M., Broms, S., Seipel, P., et al. (1999). Internetpublicering – en juridisk vägledning (2:a uppl.). Stockholm: Kulturnät Sverige.

 

Hessling, G., Hjort Reksten, E. (2009). Offentlighetsprincipen inom Linköpings universitet - en vägledning. (pdf)

 

Karnell, G., (1972). Läromedelsrätt. Lund: Gleerup.

 

Koktvedgaard, M., Levin, M. (2011). Lärobok i immaterialrätt (10:e uppl.). Stockholm: Norstedts juridik.

 

Lindberg, A., Westman D. (2001). Praktisk IT-rätt (3:e uppl.). Stockholm: Norstedts juridik.

 

Olsson, H. (2009). Upphovsrättslagstiftningen - en kommentar (3:e uppl.). Stockholm: Norstedts juridik.

 

Olsson, H. (2009). Copyright - svensk och internationell upphovsrätt (8:e uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik.

 

Rosén J. (2006). Upphovsrättens avtal. Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal (3:e uppl.). Stockholm: Norstedts juridik.

 

Rosén, J. (1993). Uppsatser i medierätt. Skriftserien nr. 42. Stockholm: Juristförlaget.

 

Sandgren, C. (2003). Rätten till undervisningen och forskningen. Stockholm: Sveriges universitetslärarförbund.

 

Statskontoret. (2002). Offentlighet och IT. (pdf)

 

Strömholm, S. (2002). Vem äger forskningen? Uppsala: Iustus förlag. (recension av Daniel Westman)

 

Digital arkivering vid Lunds universitet - riktlinjer och rekommendationer.

 

Gallringsplan för institutioner vid Lunds universitet.

 

SOU 1996:70, NYFOR – Kommittén, Samverkan mellan högskolan och näringslivet. Näringsdepartementet.

 

Prop 1996/97:111

 

Prop 1988/89:85

 

NJA II 1961 s. 130 ff.

 

NJA 1987 s. 266

 

NJA 1990 s. 233

 

NJA 1991 s. 267

 

NJA 1993 s. 390

 

NJA 1996 s. 100

 

NJA 1996 s. 712

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens