Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Läs- och länktips - Upphovsrätt

Allmänt
Webbplatser
Böcker och artiklar
Rätten till undervisningsmaterial
Upphovsrättsorganisationer i Sverige
Upphovsrättsorganisationer i utlandetAllmänt

Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt (Prop. 2012/13:141) - Proposition från regeringen angående ändringar i upphovsrätten som föreslogs träda i kraft 1 november 2013.

Kort om upphovsrätt (pdf) - Informationresurs om upphovsrätt, skriven av Katarina Renman Claesson.

Upphovsrätt vid LiU - en vägledning (pdf) - Informationresurs om upphovsrätt, skriven av Juristfunktionen Linköpings universitet (2007)Webbplatser

AD-dom 2002:87 - Den första domen om upphovsrätt vid statlig anställning i Arbetsdomstolen, med referat av Sören Öman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet och vice ordförande i Arbetsdomstolen. Läs även Arbetsgivarverkets kommentar till AD87/02.

Copyright & fair use - Stanford university libraries sidor om copyright och "fair use".

DelRett - En vägledning med information och frågor och svar om upphovsrätt som drivs av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø.

Diskrimineringsombudsmannen - Material om diskriminering.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 - Om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

Skolverket - Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv.

Upphovsrättsskolan - Om upphovsrätt för elever och lärare i grundskolan, framtaget av finska Kopiosto rf.

Tekijanoikeus.fi - Information om upphovsrätt och upphovsrättsorganisationer i Finland. Även undervisningsmaterial.

IP-Helpdesk - EU-kommissionens support för hjälp och information angående upphovsrätt.


Böcker och artiklar

Juridiken kring e-lärande - upphovsrätt, integritet och öppenhet - Bok av Cecilia Magnusson Sjöberg, Sanna Wolk, Studentlitteratur 2012.

Konstjuridik - med konstnären i fokus - Bok av Katarina Renman Claesson, Christina Wainikka, Norstedts Juridik 2014.

Kort om sammanställningsskydd (pdf) - Skrift om sammanställningsskyddet eller
om skyddet för kataloger, databaser, spelordningar, multimediaproduktioner, webbplatser, länklistor av Katarina Renman Claesson (2007).

Lätt att göra fel med upphovsrätt - Intervju med Sanna Wolk om upphovsrätt från Lunds universitet magasin (LUM).

EU-domstol - tillåtet att bädda in filmer - Blogginlägg på Flexspan om ett nytt beslut från EU-domstolen angående inbäddning av upphovsrättsskyddat material på webbsidor.

Upphovsrättsliga avtalslicenser i ett gränsöverskridande perspektiv (pdf) - Examensarbete av Josefin Stensson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet (2011).Rätten till undervisningsmaterial

Allmänt

Upphovsrätt - Information samt frågor och svar om universitetslärares upphovsrätt från SULF.

Universitetslärarnas upphovsrätt (pdf) - Sanna Wolk, SULF:s skriftserie XXXVIII.

Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet" - Experter från de nordiska länderna beskriver rättsläget.

Upphovsrätt för universitetslärare - Information om upphovsrätt för universitetslärare från Göteborgs universitet.

Upphovsrätten hotad - Debatt kring förslag till nya upphovsrättsriktlinjer vid Göteborgs universitet. GU Journalen nr 1-12.

Upphovsmannarätt, nyttjanderätt, läraren och lärosäte - Blogginlägg (2012-02-24) av Lars-Göran Hedström, IKT-koordinator vid Högskolan i Halmstad.

 

Exempel på policies och riktlinjer

Användning av undervisningsmaterial - Information för anställda på Umeå universitet. Här finns även exempel på avtal om rätt att nyttja undervisningsmaterial för anställda respektive externa konsulter.

Lunds universitet (pdf) - Allmänna råd om Lunds universitets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material.

Stockholms universitet - Riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial.

Upphovsrätt vid LiU - En vägledning i upphovsrätt från Linköpings universitet, målgruppen är både lärare och studenter.

Kungliga tekniska högskolan (pdf) - Policy för intellektuella tillgångar skapade vid Kungliga Tekniska högskolan.Upphovsrättsorganisationer i Sverige

ALIS Administration av litterära rättigheter i Sverige

Bildleverantörernas förening (BLF)

Bonus Copyright Access (skolkopieringsavtal m.m.)

Bildupphovsrätt

Copyswede (med bl.a. skolbandningsavtalen)

KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Läromedelsförfattarna

SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Dramatikerförbundet

SJF Svenska Journalistförbundet

Musikförläggarna

SFF Sveriges Författarförbund

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

Svenska Fotografers Förbund

Sveriges Yrkesmusikerförbund

Svenska Musikerförbundet

TeaterförbundetUpphovsrättsorganisationer i utlandet

ALCS Authors' Licensing and Collecting Society

WIPO (World Intellectual Property Organization)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens