Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

De sex Creative Commons-licenserna

Författare: Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet. Alma Taawo, fristående konsult.
Tidigare publicerat i SVERDnytt 3, 2012.

De sex olika licensernas standardiserade märken ser du här nedan (i den version där villkoren syns), med en förklaring till vad respektive licens innebär, Figur 3.

 

De sex licensernas standardiserade märken

Fig 3. Creative Commons sex licenser (ur Creative Commons, en guide för lärare, av Skolverket, CC BY-NC-SA 2.5 Sverige)

 

Lätthanterliga guider för att använda Creative Commons licenser på dina verk finns framtagna av Internetstiftelsen och av Skolverket på: Creative Commons - välj rätt licens och på Creative Commons, en guide för lärare.

 

Om du vill ha stöd att välja rätt Creative Commons-licens kan du använda nedanstående snitslade bana som ställer frågor kring de olika villkoren. Om du svarar ja eller nej på respektive fråga leder detta till den licens som passar dig. Den snitslade banan är hämtad från Skolverkets guide: "Creative Commons – en guide för lärare".

 

Frågor som hjälper dig välja rätt licens

Fig 4. Snitslad bana till rätt licens (ur Creative Commons, en guide för lärare, av Skolverket, CC BY-NC-SA 2.5 Sverige)

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen) har tagit fram en liknande karta där du kan hitta fram till den licens som passar just ditt verk: Creative Commons - välj rätt licens.

 

Illustration med frågor som hjälper dig välja licens

Fig 5. Creative Commons – välj rätt licens (Internetstiftelsen)

Referenser och länkar

Klang M (2008-2010) Copyright-Copyleft. Citerad 120816.

Lessig L (2004) Free Culture. How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity. New York: The Penguin Press. Citerad 120828.

Creative Commons Sverige

Creative Commons

Internetguider (Internetstiftelsen)

GNU_General_Public_License (Wikipedia)

GNU GPL (på GNU-projektets webbplats)

GNU operativsystem (Wikipedia)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens