Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Att använda Creative Commons

Författare: Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet. Alma Taawo, fristående konsult.
Tidigare publicerat i SVERDnytt 3, 2012.

Det är enkelt att använda Creative Commons licenser. När du licensierar ditt verk under Creative Commons börjar du med att välja under vilka villkor du vill sprida ditt verk. Genom att kombinera fyra villkor, Figur 1, på sex olika sätt så skapas de olika licenserna, Figur 2. Varje villkor har sin egen symbol:

 

Erkännande symbolErkännande (eng. Attribution, förkortas BY). Du måste ange upphovsmannen, verkets namn och den licens som gäller för verket.

 

Inga bearbetningar symbolInga bearbetningar (eng. No Derivatives, förkortas ND). Verket får inte bearbetas, ebart kopiering och spridning av det exakta verket är tillåtet.

 

Icke-kommersiell symbolIcke kommersiell (eng. NonCommercial, förkortas NC). Användning av verket får endast ske i icke-kommersiella syften. Verket får därför inte säljas eller användas i kommersiella sammanhang.

 

Dela lika symbolDela lika (eng. Share Alike, förkortas SA). Varje verk som skapas genom att bearbeta ett licensierat verk får enbart spridas under samma villkor som det ursprungliga verket.

 

När du har bestämt vilka licensvillkor du vill använda väljer du sedan en lämplig Creative Commons-licens.

 

Hur kan villkoren kombineras?

Beroende på upphovsmannens val av villkor skapas en av sex möjliga Creative Commons-licenser. Här ser du de sex kombinationer av villkor som kan göras, Figur 2.

 

Exempel på hur licenserna kan kombineras

Fig 2. De sex olika Creative Commons-licenserna och deras villkor (Klang  2008-2010).

 

För varje licens finns ett standardiserat "märke" eller logotyp i tre olika utföranden. Man placerar märket på eller i anslutning till det verk man vill licensiera. Märket är även länkat till en standardiserad webbsida med information på olika språk om licensens villkor. Notera att alla licenser ger erkännande.

 

Du genererar en kodsnutt för den logotyp som visar den Creative Commons-licens du vill använda dig av, på Creative Commons webbplats.

 

Om du publicerar ditt verk på internet placerar du Creative Commons-märket på eller i anslutning till ditt verk. Om du publicerar ditt verk i fysisk form kan du ange licensens namn och länken till den standardiserade webbsidan med licensinformationen i skriftlig form istället.


Håll alltså utkik efter Creative Commons speciella märken när du söker efter Creative Commons-liceniserade verk på nätet.

Referenser och länkar

Klang M (2008-2010) Copyright-Copyleft. Citerad 120816.

Lessig L (2004) Free Culture. How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity. New York: The Penguin Press. Citerad 120828.

Creative Commons Sverige

Creative Commons

Internetgudier (Internetstiftelsen)

GNU_General_Public_License (Wikipedia)

GNU GPL (på GNU-projektets webbplats)

GNU operativsystem (Wikipedia)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens