Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Är jag skyldig att tillhandahålla utbildningsmaterial i digitalt format?

Fråga

Är jag som utbildare inom statlig verksamhet skyldig att tillhandahålla utbildningsmaterial i digitalt format? Kan jag neka att lämna ut material annat än i pappersformat?

Svar

Nej, det finns ingen lagstadgad sådan skyldighet.

 

Läs mer i Legala handboken om "Allmänna handlingar" under avsnittet om offentlighet och sekretess: Viktiga begrepp, Undantag.

 

Se även svaren på dessa frågor: Kan ett kursmaterial i en nätbaserad kurs vara en allmän handling? och Gäller offentlighetsprincipen för inspelat (webbinarie) material?

Referenser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)


Anknytande rättsområde

Arkivering och gallring

Personuppgifter


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen och sekretess (pdf) - Justitiedepartementet

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens