Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Gäller offentlighetsprincipen för inspelat (webbinarie) material?

Fråga

Gäller offentlighetsprincipen för inspelat (webbinarie) material och behöver det lagras?

 


Svar

Allt material som förvaras och upprättas hos en högskola/myndighet anses som en allmän handling. Om högskolan, läraren själv eller någon annan har gjort inspelningen har ingen betydelse. Är det tillgängligt och kan nås av högskolan är det en allmän handling.

När det gäller arkiveringen ska de vanliga arkivreglerna beaktas, vilka i första hand bestäms av din lokala institution. Är ni osäkra på hur arkivreglerna ska tolkas, fråga lärosätets registrator.

Problemet med video- och multimedia-filer är att de ofta kräver stort lagringsutrymme och att formaten ändras. Eftersom allmänna handlingar ska kunna visas upp på begäran måste även den hård- och mjukvara (t.ex. program för uppspelning av lagringsmediet) som behövs för att kunna visa upp det inspelade materialet sparas.

Beakta också upphovsrättsreglerna för inspelat material, d.v.s. vem som har rättigheterna till vad, speciellt när någon annan har gjort inspelningen. Även rättigheterna för personerna som finns med på inspelningen, ställer frågor och uttalar sig på webbinariet måste beaktas. Därför är det klokt att före inspelning informera både medverkande och deltagare om att offentlighetsprincipen gäller.

Referenser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf, s. 27-28 och sammanfattning)

Juridiken kring e-lärande - upphovsrätt, integritet och öppenhet (bok)


Anknytande rättsområde

Arkivering

Personuppgifter


 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens