Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

PuL och offentlighetsprincipen

Observera att PuL inte innebär att offentlighetsprincipen kan åsidosättas. En enskild person har alltså rätt att, på samma sätt som gäller andra uppgifter i allmänna handlingar som inte är hemliga, på begäran få ta del av t.ex. personnummer i LADOK eller i universitetets lönesystem.

 

Enligt särskilda föreskrifter i Offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för en personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med PuL (jämför 21 kap 7 § OSL). Denna regel kan bara åberopas i undantagsfall, t.ex. i samband med kommersiella företags begäran om massuttag av personuppgifter.

Uppgifter rörande folkbokföringen är vanligtvis offentliga hos skattemyndigheten. Sekretess gäller dock för uppgift ur folkbokföringsregistret, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider om uppgiften röjs.

Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)

EU-upplysningens sidor om personuppgifter


Länktips

Datainspektionens sidor om Dataskyddsförordningen (GDPR)

European Data Protection

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens