Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Frågor & svar om personuppgifter

Krävs PuL-samtycke för att få upprätta en förteckning över personer som ingår i en nätkurs?

 

Behövs PUL-samtycke för att lägga upp deltagarlistor med foton på en lärplattform/nätet?

 

Gör PuL skillnad mellan öppna och stängda (lösenordsskyddade) webbsidor?

 

Har administratörer och andra ansvariga för utbildningsplattformar (LMS:er) tystnadsplikt?

 

Hur påverkar PuL:s bestämmelser yttrandefriheten på Internet?

 

Vad får jag skriva i gästböcker, chattar, diskussionsforum?

 

Vad säger PuL om videoupptagningar och videokommunikation vid nätbaserad utbildning?

 

Om någon spelar in webbinarier, behöver de tillstånd från medverkande och deltagare?

 

Vad gäller för muntliga examinationer via webbkonferensverktyg, t.ex. Adobe Connect?

 

Vem är ansvarig om känsliga personuppgifter lämnas ut på nätet?

 

Hur fungerar det med PuL när det gäller molnbaserade tjänster?

 

Är det tillåtet med överföring av uppgifter om studenter till andra länder?

 

Hur bör jag handskas med internationella studenters personuppgifter?

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens