Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Frågor & svar om offentlighet & sekretess

Räknas en förteckning över vilka personer som ingår i en nätkurs som en allmän handling?

 

Kan ett kursmaterial i en nätbaserad kurs vara en allmän handling?

 

Är diskussionsinlägg från personer som deltar i IT-baserade kurser allmän handling?

 

Har administratörer och andra ansvariga för utbildningsplattformar (LMS:er) tystnadsplikt?

 

Räknas kursutvärderingar från en nätbaserad kurs som allmänna handlingar?

 

Gäller offentlighetsprincipen för inspelat (webbinarie) material?

 

Räknas diskussioner på bloggar och liknande som allmänna handlingar?

 

Om jag kommunicerar med studenter via SMS, är meddelandena allmänna handlingar?

 

Gäller den svenska offentlighetsprincipen i EU-projekt och internationella projekt?

 

Är jag skyldig att tillhandahålla utbildningsmaterial i digitalt format?

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens