Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Undantag

Författare: Katarina Renman Claesson, 1 november 2014.

Undantag i upphovsrätten

Det finns några få inskränkningar (undantag) som tillåter viss användning av någon annans material utan tillstånd. Det är exempelvis privatkopiering, citat och framföranden av verk i kyrkor och för undervisning.

 

Undantagen väger upphovsmannens intresse av skydd för sitt verk mot andra intressen som integritet, yttrande- och informationsfrihet.

 

Inskränkningarna är väldigt snäva och kompletteras vanligen med en form av avtal, som det som slutits mellan svenska universitet- och högskolor och Bonus Copyright Access (f.d. Bonus Presskopia). Bonusavtalet utökar rätten att använda material i såväl pappersform som digitalt, så länge man följer reglerna. Läs mer om detta under "Kopiering med stöd av avtalslicens" nedan.

 

När ett verk återges offentligt med stöd av en inskränkning eller avtalslicens ska, förutom upphovsmannens namn, också källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Verket får inte heller ändras i större utsträckning än användningen kräver.

Privatkopiering

Var och en får göra några få kopior av ett offentliggjort verk för privat bruk. Men det gäller enbart för privat bruk och innefattar därmed inte kopior till kollegor eller studenter. Studenter däremot kan för sitt eget privata bruk framställa några enstaka kopior. Det är dock inte tillåtet att kopiera hela böcker och datorprogram. Se 12 § URL.

 

Rätten att spela in egna framföranden

Lärare och elever har rätt att för undervisningsändamål, utan tillstånd från upphovsmannen till verket, göra inspelningar (upptagningar) av sina egna framföranden av verket, exempelvis ett musik eller teaterstycke. Upptagningarna får inte användas för andra ändamål. Se 14 §URL. Det krävs dock tillstånd från de som framför verket, de utövande konstnärerna såsom exempelvis skådespelare och musiker, för att få spela in deras framföranden. Se 45 § URL.

 

 

Källor

Se Referenser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens