Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Närstående rättigheter

Författare: Katarina Renman Claesson, 1 november 2014.

Närstående rättigheter

Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. 

 

Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över exemplarframställning och tillgängliggörande till allmänheten av sina inspelningar (av verk och annat). Detsamma gäller för radio- och tv-bolag som förfogar över sina utsändningar, databasproducenter över de databaser som krävt väsentliga investeringar samt fotografer över alla sina fotobilder (verk och andra bilder).

 

Vid användning av musik, film, radio- och tv-utsändningar, databaser och fotografier, måste man därför försäkra sig om att ha tillstånd inte bara ifrån upphovsmännen till de litterära och konstnärliga verk som ingår i produktionerna, utan också från de närstående rättighetshavare vars material ingår. Ofta innehar t.ex. en filmproducent eller en ljudproducent rättigheterna för alla inblandade rättighetshavare.

 

I huvudsak gäller samma regler för användning av närstående material som för verk (upphovsrätt).

Källor

Se Referenser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens