Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Offentlighetsprincipen i EU-projekt och internationella projekt

Fråga

Gäller den svenska offentlighetsprincipen i EU-projekt och internationella projekt?


Svar

Om myndigheten är med i projektet och det inte bara är den enskilde läraren som medverkar på sin fritid, så är all information som skapas hos den svenska myndigheten förvarad och upprättad, och den information som delas från de andra parterna förvarad och inkommen. Det innebär att de blir allmänna handlingar som ska kunna lämnas ut.


Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan dock innehålla undantag, d.v.s. sekretessbestämmelser för vissa typer av handlingar. Exempelvis behöver inte lärarens egna minnesanteckningar från arbetsmöten där protokoll upprättats eller där ärendet ännu inte avslutats lämnas ut eller om någon sekretessregel kan åberopas.

Referenser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)


Anknytande rättsområde

Arkivering och gallring

Personuppgifter


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen och sekretess (pdf) - Justitiedepartementet

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens