Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Är SMS-meddelanden allmänna handlingar?

Fråga

Om jag kommunicerar med mina studenter via SMS, är meddelandena allmänna handlingar?


Svar

Så länge ett SMS rör undervisningen och inte anses vara privata meddelanden är även dessa allmänna handlingar.

 

I enlighet med rättspraxis spelar det ingen roll om ett SMS har inkommit eller skickats från en tjänstemobil eller lärarens privata mobil, så länge meddelandet avser lärarens yrkesutövning är det alltid en allmän handling, som ska arkiveras och på begäran kunna lämnas ut.

Referenser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)


Anknytande rättsområde

Arkivering och gallring

Personuppgifter


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen och sekretess (pdf) - Justitiedepartementet

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens