Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

?

Fråga

Räknas diskussioner på bloggar och liknande som allmänna handlingar?


Svar

Om bloggen förs i samband med undervisningen eller som officiella bloggen av universitetet, anses informationen där som allmänna handlingar eftersom inläggen som publiceras av universitetet är förvarade och upprättade. Även kommentarer på inlägg är förvarade och inkomna handlingar, och därmed allmänna.

Om en lärare har en egen privat blogg som inte har direkt med lärarens yrkesroll att göra, är meddelanden som publiceras där, inte att anses som allmänna handlingar.

Hur bloggen publiceras, d.v.s. på universitetets egen webbserver eller på ett externt webbhotell, borde inte ha betydelse för bedömningen. Det avgörande är om bloggen är relaterad till undervisningen eller myndigheten.

Referenser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)


Anknytande rättsområde

Arkivering och gallring

Personuppgifter


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen och sekretess (pdf) - Justitiedepartementet

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens