Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Räknas kursutvärderingar som allmänna handlingar?

Fråga

Räknas kursutvärderingar från en nätbaserad kurs som allmänna handlingar?

 

""

 


Svar

Ja, i princip all information som skapas hos högskolan/universitetet är allmänna handlingar. Även om kursutvärderingar kan innehålla personuppgifter är det tveksamt om detta kan hindra utlämnandet enligt 21 kap 7 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Med andra ord är kursutvärderingar med stor sannolikhet allmänna handlingar.

 

Referenser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)


Anknytande rättsområde

Arkivering och gallring

Personuppgifter


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen och sekretess (pdf) - Justitiedepartementet

 

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens