Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Räknas en personförteckning som allmän handling?

Fråga

Räknas en förteckning över vilka personer som ingår i en nätkurs (med telefonnummer, e-post och foto) som en allmän handling?

 

 

Svar

Ja, det rör sig om en upprättad handling som är förvarad hos myndigheten.

 


Referenser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)


Anknytande rättsområde

Arkivering och gallring

Personuppgifter


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen och sekretess (pdf) - Justitiedepartementet

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens