Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Frågor & svar om arkivering

Måste innehållet i diskussionsforum och chattar arkiveras?

 

Hur ska inspelat material från högskolans telebildsändningar och videokonferenser arkiveras?

 

Om min e-postlåda på högskolan är full, vad får jag gallra bort?

 

När en nätbaserad utbildning är slut, vilket kursmaterial kan jag gallra och vad måste sparas?

 

Ska myndighetens aktiviteter i sociala medier arkiveras?

 

Vad finns det för regler gällande gallring i sociala medier, t.ex. Facebook?

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens