Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Om projektet

Det finns många mytbildningar och missuppfattningar inom högskolan om hur man får använda digitalt material på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns fritt tillgängligt, eller antas vara fritt tillgängligt. Många lärare avstår därför från att använda Internet i sin undervisning eftersom de är rädda för att göra fel.

 

Under senare år har nya licensieringsformer tillkommit, framförallt Creative Commons-licenser (CC-licenser), som trots att de förenklar användningen samtidigt komplicerar bilden av gällande rättspraxis. Behovet har blivit än viktigare under de senaste åren då den sociala webben gjort sitt intåg och i stort sett samtliga universitetskurser har ett utvecklat nätstöd för lärande.

 

De legala frågorna vid användning, utveckling och spridning av digitalt material i undervisningen vid högskolan har alltsedan Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) avvecklades i december 2008 saknat en webbtjänst där man på ett enkelt sätt kan få en översikt över vad som gäller.

 

Den första versionen av Legala handboken som lanserades våren 2004 av Myndigheten Sveriges Nätuniversitet (www.netuniversity.se, föregångare till NSHU) var efter 10 år inaktuell och hade släckts ner.

Författarna, som också hade upphovsrätt till innehållet, tog därför initiativ till att 2012 söka stöd från Internetfonden för att göra en uppdatering och omarbetning av innehållet. Unipoll AB tog på sig att organisera och samordna projektet och försöka hitta en långsiktig lösning på att hålla materialet aktuellt. Resultatet blev denna webbaserade vägledning.

 

Projektets mål var att skapa en aktuell och lättanvänd webbtjänst som ger lärare, studenter, bibliotekarier och övrig personal vid svenska lärosäten svar på sina frågor om upphovsrätt, offentlighet, integritet och säkerhet på nätet. Genom att erbjuda korrekt information, goda exempel, tips och idéer anpassade till målgruppen, hoppas projektet kunna främja högskolans internetanvändning.

 

Projektet har letts och genomförts av Margareta Hellström, IKT-pedagogisk rådgivare och konsult, i nära samarbete med en referensgrupp bestående av Ulrika Rausberger, Per-Olov Andersson, juridiska experter och författarna.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens