Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Medverkande

Det mesta av innehållet i "Legala handboken" har producerats av Margareta Hellström, IKT-pedagogisk konsult och rådgivare vid KTH samt projektledare vid Unipoll AB.

 

Själva kursdelen skrevs ursprungligen av Per Andersson, IKT-pedagog vid Umeå universitet, men innehållet har omarbetats och uppdaterats av Margareta Hellström.

 

Foton och illustrationer har skapats av Pelle Baeck, Peter Stedt eller Ulrika Rausberger om inte annat anges.

 

Frågorna har besvarats av juridiska experter vid Stockholms universitet, som också har sakgranskat innehållet. Läs mer om våra experter och om övriga medverkande nedan.

 

 

Medverkande i Legala handboken

Video introduktion av Katarina Renman ClaessonKatarina Renman Claesson är jurist och doktorand som föreläser, skriver och forskar inom immaterialrätt, med fokus på upphovsrätt och konstjuridik. Hon är knuten till Stockholms universitet. Hon har besvarat samtliga frågor om upphovsrätt på Internet och även skrivit den allmänna texten samt ordförklaringar om upphovsrätt. Katarina medverkade även i den första versionen av Legala handboken. Hon är författare till boken Konstjuridik (Norstedts förlag, 2014) och har tidigare bland annat skrivit kapitlet ”En annan ordning” i antologin Framtiden är nu – kultursverige 2040. Läs mer om Katarina.Foto på Christine Kirchberger

Christine Storr (Kirchberger) är jurist, universitetsadjunkt och doktorand i rättsinformatik vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Hon undervisar i rättsinformatik, IT-rätt och juridisk informationssökning sedan 2001. I sitt avhandlingsprojekt diskuterar hon rättsinformation som verktyg, med fokus på sambandet mellan sökteknologi, rättskälleläran och användare. Hon har uppdaterat och besvarat frågorna på övriga avsnitt och även sakgranskat inledande texter och ordförklaringar. Christine är redaktör och huvudförfattare till boken Cyber Law in Sweden. Hon finns online på iinek.net, bloggar på sökarätt.se, twittrar som @iinek och är en av legalgeekgirls (http://legalgeekgirls.com). Foto på Margareta HellströmMargareta Hellström, projektledare, konsult, pedagogisk utveckare och rådgivare vid KTH sedan 2004 (och tidigare vid KI, SU och Nätuniversitetet) har skrivit inledande texter, frågor och underlag samt med expertstöd uppdaterat och bearbetat materialet för webben och målgruppen. Hon har även skrivit om och utvecklat kursdelen, ett självinstuderingmaterial för lärare och studenter. Margareta började utbilda och handleda lärare i att använda IKT i undervisningen 1994, med fokus på lärande design och pedagogiskt genomtänkta utbildningsmiljöer både på campus och i skolan. Som projektledare vid Nätuniversitetet ledde hon arbetet med den första upplagan av Legala handboken 2002-2004. Läs mer om Margareta.Foto på Ulrika Rausberger

Ulrika Rausberger, kursutvecklare, webbredaktör, skribent och IKT-pedagog. Ulrika är utbildad arkeolog, musei- och mediepedagog, med flera års erfarenhet av e-lärande och multimediaproduktion. Hon har tagit fram en ny grafisk design för Legala handboken, inklusive illustrationer, ansvarat för att lägga upp material på webbplatsen samt jobbat med att uppdatera och bearbeta texterna. Läs mer om Ulrika.
Foto på Ebba OssiannilssonPer-Olov Andersson, Tekn. Lic., utbildad vid KTH. Han är databasspecialist, systemerare och programmerare vid Karolinska Institutets bibliotek. Per-Olov är VD för Unipoll AB och har utvecklat söksystem och script samt varit teknisk rådgivare för den nya Legala handboken. Han medverkade även i den första versionen av Legala handboken. Läs mer om Per-Olov.
Foto på Ebba OssiannilssonEbba Ossiannilsson, Fil Dr vid Lunds universitet och vice ordförande i SVERD. Arbetar vid CED, Lunds nätuniversitet, med strategiska frågor inom nätbaserat lärande/eLearning. Ebba är djupt involverad i kvalitet inom högre utbildning. Hon driver frågor nationellt och internationellt om bland annat OER och MOOCs. Tillsammans med Alma Taawo har hon skrivit texten om Creative Commons. Läs mer om Ebba.
Foto på Alma TaawoAlma Taawo, bibliotekarie och informationsspecialist, är engagerad i frågor om upphovsrätt och Creative Commons. Som anställd på Skolverket tog hon och en kollega fram en guide om Creative Commons för lärare. Hon har även deltagit i seminarier och hållit presentationer om att använda Creative Commons licenser i skolan. Tillsammans med Ebba Ossiannilsson har hon skrivit texten om Creative Commons. Läs mer om Alma.

 

 

 

Medverkande i den första versionen av Legala handboken

Foto av Cecilia MagnussonCecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, och expert på IT-rätt i offentlig förvaltning, besvarade frågor om personuppgifter, yttrandefrihet, offentlighet och sekretess samt förvaltning och arkivering i första upplagan av Legala handboken. Som representant i e-delegationens expertgrupp för rättsliga frågor har hon bl. a. medverkat till framtagandet av en juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen (pdf) samt riktlinjer för myndigheters användande av sociala medier ur ett juridiskt perspektiv. Cecilia har inte medverkat i den nya upplagan av Legala handboken. Tillsammans med Sanna Wolk har hon även skrivit boken Juridiken kring e-lärande - upphovsrätt, integritet och öppenhet (Studentlitteratur 2012). Läs mer om Cecilia.Foto på Sanna WolkSanna Wolk, professor och forskare i immaterialrätt (upphovsrätt, patent, design, varumärken) vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, samt grundare och ordförande för IMK, besvarade frågor om anställdas upphovsrätt och skrev ordförklaringar om lärarundantaget och tumregeln i den första upplagan av Legala handboken. Sanna har inte medverkat i den nya Legala handboken. Tillsammans med Cecilia Magnusson Sjöberg har hon skrivit Juridiken kring e-lärande - upphovsrätt, integritet och öppenhet (Studentlitteratur 2012). Läs mer om Sanna.Foto på Per AnderssonPer Andersson, pedagogisk konsult vid Umeå universitet, skrev och producerade den ursprungliga texten till den interaktiva kursen, som var en del av Nätuniversitetets upplaga av Legala handboken. Per har under flera år utbildat lärare i att använda IKT i undervisningen vid Umeå universitet. Läs mer om Per.

 Högskolejuristerna Annette Persson, Anneli Sylvén Troedsson & Susanne Kristensson, juridiska enheten vid Lunds universitet, skrev tillsammans ett längre avsnitt om upphovsrätt på uppdrag av Nätuniversitetet 2003. De nya inledande texterna om upphovsrätt har skrivits av Katarina Renman Claesson 2014.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens