Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Om innehållet

Innehållet i Legala handboken är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige licens. Valet av licens beror på ämnets karaktär. När det gäller juridik och svar på omtvistade områden så är det inte lämpligt att använda någon annan licens än CC-BY-NC-ND. Som upphovsmän vill vi ha viss kontroll på att inte felaktiga versioner tillskrivs oss, som lagt ner mycket arbete på att försöka ge så korrekta svar som möjligt.

 

Så här får du använda materialet:

• Du får gärna citera oss, men ange alltid källa.

• Du får gärna använda och skriva ut materialet, men du har inte rätt att bruka det i kommersiellt syfte.

• Använd gärna kursmaterialet i din undervisning.

• Du får gärna kopiera och sprida hela avsnitt eller artiklar, t.ex. artikeln om upphovsrätt av Katarina Renman Claesson eller de inledande sidorna om varje område.

• Du får gärna länka till oss, men vill du bearbeta material och publicera det på din egen webbplats så måste du först kontakta oss. Detta gäller även för fotografier, videofilmer och andra illustrationer.

Det är viktigt att komma ihåg att många frågor inom detta område fortfarande hamnar i en "gråzon". Graden av lagstiftningens IKT-anpassning varierar. I praktiken öppnar detta, både på gott och ont, för olika tolkningsalternativ i den praktiska tillämpningen.

 

Det saknas fortfarande vägledande domar och lagstiftaren har ibland svårt att hinna med att reglera dagens komplexa utbildningsmiljö.

 

Innehållet i denna webbplats måste därför alltid ses som en begränsad (inte heltäckande) vägledning vilken kommer att behöva uppdateras i och med att fler fall prövas. Vi tar därför tacksamt emot tips och förslag på uppdateringar och kompletteringar.

 

För att veta vad som gäller i det enskilda fallet rekommenderar vi att du kontaktar ditt lärosätes juridiska avdelning.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens