Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Är jag skyldig att tillhandahålla utbildningsmaterial i digitalt format?

Fråga

Är jag som utbildare inom statlig verksamhet skyldig att tillhandahålla utbildningsmaterial i digitalt format? Kan jag neka att lämna ut material annat än i pappersformat?

Svar

Nej, det finns ingen lagstadgad sådan skyldighet.

 

Läs mer i Legala handboken om "Allmänna handlingar" under avsnittet om offentlighet och sekretess: Viktiga begrepp, Undantag.

 

Se även svaren på dessa frågor: Kan ett kursmaterial i en nätbaserad kurs vara en allmän handling? och Gäller offentlighetsprincipen för inspelat (webbinarie) material?

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens