Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Får man spela in utbildningstillfällen och sprida dem?

Fråga

Får man spela in utbildningstillfällen och sprida dem? Vem äger då materialet?

Svar

Ja, om man har upphovsmannens, d.v.s. lärarens och övriga deltagares tillstånd.

 

Enligt lärarundantaget är universitetslärare innehavare av sina utbildningstillfällen och bara de kan ge sitt tillstånd till spridning av materialet. Det gäller både på intranät, lärplattformar och i andra kollegors undervisning samt på öppna hemsidor.

 

Om inspelningen har gjorts av lärosätets mediaproducenter kan lärosätet ha en producenträtt, men det innebär inte att de har rätt att visa och sprida materialet utan upphovsmannens tillstånd. Du som lärare och upphovsman kan inte heller använda deras inspelning utan lov.

 

Det finns en möjlighet enligt URL att för undervisningsändamål spela in lärare och studenters "egna framföranden av verk" och använda dem i undervisningssammanhang. Detta gäller i förhållande till upphovsmannen av verket, t.ex. författare eller kompositör. Tillstånd krävs dock av de som framför verken, de är så kallade "utövande konstnärer", se 45 § URL.

 

För undervisningsändamål får lärare och elever göra upptagningar av sina egna framföranden av verk. Upptagningarna får inte användas för andra ändamål. Se 14 § URL i lag (1993:1007).

 

Läs mer under svaret på dessa frågor: Kan högskolan återanvända en inspelad föreläsning utan föreläsarens tillstånd? samt Kan jag som lärare hindra studenterna från att filma min föreläsning?

 

Se även Legala handbokens kursmodul under Fall 8 - Kommentar.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens