Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Högskolans rätt att återanvända en inspelad föreläsning

Fråga

i/ Kan högskolan återanvända en inspelad föreläsning utan mitt samtycke och utan att nämna mitt namn?

 

ii/ Kan min högskola lägga ut mina föreläsningar på t.ex. iTunesU utan mitt tillstånd om jag tillåtit dem att filma dessa?

 


Svar

i/ En inspelad föreläsning har i normalfallet minst tre-fyra rättighetshavare, författaren till texten/ föreläsningsmanuset, den som framför föreläsningstexten (vanligen samma person som författat texten), producenten av inspelningen samt fotografen. Av dessa är det vanligen bara rätten för författaren/föreläsaren som innehas av hen själv. (Se närmare om lärarundantaget under denna fråga).

 

Fotografen och inspelningsproducentens rätt övergår till arbetsgivaren som bestämmer om dess nyttjande, men utan särskilt avtal är också nyttjandet av andra personalkategoriers alster begränsat till något inom universitetet/högskolans normala verksamhet, se tumregeln.

 

En föreläsning får inte spelas in eller återanvändas utan tillstånd. Om tillstånd finns, måste ändå alltid inblandade upphovsmän, såväl föreläsare/framförare som fotograf, namnges i enlighet med den s.k. ideella rätten. Se 3 § URL.

 

ii/ Nej, rätten att filma innefattar inte också rätten att göra materialet tillgängligt för allmänheten om det inte avtalats särskilt, än mindre att lägga upp det på en extern webbplats som iTunes.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens