Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kan jag som lärare hindra studenterna från att filma min föreläsning?

Fråga

Kan jag som lärare hindra studenterna från att filma min föreläsning?

Svar

Att filma en föreläsning är att kopiera den. Svaret blir nja. Kopiering får ske av offentliggjorda verk för privata bruk. Möjligen kan diskuteras om du genom föreläsningen offentliggör den. Studenterna har dock inte rätt att använda inspelningen annat än privat och därmed får de inte lägga ut den på nätet.

 

Rent teoretiskt har du, som utövande konstnär i rollen av att framföra ett litterärt verk (din föreläsning), rätt att bestämma över om ditt framförande får spelas in samt om det och ditt verk (texten) får kopieras.

 

Det finns dock en rätt att utan tillstånd få framställa privata kopior av ett verk och också av ett framförande. Det gäller dock bara om verket och/eller framförandet anses offentliggjort samt om inget annat avtalats. Det är just avseende offentliggörandet och avtalet som det kan råda oenighet vad som gäller.

 

Om en föreläsning sker på ett universitet eller en högskola, ska det då anses offentliggjort? Kan, oavsett detta, du avtala bort studenternas möjlighet att spela in genom att ange att du inte vill att det gör det? Det beror på vilken policy som råder på skolan och i salarna.

 

Privatkopieringsmöjligheten gäller bara om inget annat avtalats.  Ditt eller lokalens förbud kan ses som ett villkor för att få vara med på föreläsningen (jämför fotoförbud på museum och liknande).

 

OBS! Studenter med funktionsnedsättningar har rätt att göra en upptagning, audio eller video, om det krävs för att de ska kunna ta del av undervisningen. Notera att 1 januari 2015 ändrades diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ses som en form av diskriminering.

 

Läs mer i Legala handbokens kursmodul: Fall 8 - Kommentar.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens