Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Studieguide

Syfte och mål

Kursmodulen är tänkt som ett hjälpmedel för dig som vill bearbeta innehållet i Legala handboken. Målet är att användarna ska få ökad kännedom om de juridiska aspekterna vid användning av digitalt material och internet i olika undervisningssituationer.

Målgrupp

Lärare, utbildare, kursadministratörer, skolchefer eller annan personal som arbetar med eller ansvarar för nätbaserad och flexibel utbildning eller använder sig av olika former av teknikförstärkt lärande.

 

Innehåll och upplägg
Detta självinstuderingsmaterial riktar sig främst till lärare,
utbildare, IT-pedagoger, pedagogiska utvecklare, kursadministratörer eller annan personal som arbetar med nätbaserad eller flexibel utbildning vid svenska högskolor och universitet. Innehållet ska göra det lättare för dig att sätta dig in i vad de lagar och regler som styr ditt arbete innebär för dig.

 

Instuderingsfrågor till lagar och regler

Du förväntas använda innehållet i Legala handboken som ett faktaunderlag. Där finns de viktigaste lagarna beskrivna. I denna kursmodul hittar du ett antal instuderingsfrågor som du kan ha som underlag när du går igenom respektive lag i Legala handboken. Instuderingsfrågorna kan också vara ett bra sätt för dig att själv kontrollera dina kunskaper. Känner du att du vet svaren på frågorna har du bra kontroll på den lagstiftning som styr nätbaserad utbildning.

 

Fallstudier
Ofta kan det vara svårt att exakt veta vilka lagar som är tillämpbara och hur de ska tolkas när man hamnar i en viss situation som lärare. De fall som presenteras här är situationer som du som du kan råka ut för. Fallen bygger på autentiska händelser och ger dig en möjlighet att börja fundera runt din egen situation som lärare i en digital omvärld. Fallen visar på den komplexitet som råder runt dessa frågor. Till varje fall finns också kommentarer om vilka lagar som är tillämpbara och tips på hur du kan undvika problemen.

Självtest

Testa dina kunskaper genom att svara på ett urval av frågor från frågebanken. Nya frågor kommer att läggas upp efterhand. Du kan göra testet så många gånger du vill och när du vill.

 

Förslag på användning
Är du osäker på hur du ska använda materialet i Legala handboken kan en arbetsgång vara
1. Börja med att titta igenom innehållet i Legala handboken för att skapa dig en översiktsbild av innehållet.

2. Sätt dig in i innehållet genom att använda instuderingsfrågorna till respektive lag.

3. Titta igenom fallstuderna och försök själv fundera på problematiken som finns.

4. Kontrollera sedan dina svar med de kommentarer som finns.
5. Testa dina kunskaper i det självtest som finns sist.

 

 

Domarklubba på bord

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens