Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad krävs för att skolan ska kunna använda gymnasiearbeten i framtida arbeten?

Fråga

Hur är det med gymnasiearbeten? Vad krävs för att skolan ska kunna använda dem i framtida arbeten?

Svar

Elever och studenter har upphovsrätt till sina arbeten, så du eller skolan kan inte använda dem utan deras uttryckliga tillstånd.

 

Läs mer om detta i Legala handboken under svaret på denna fråga samt i avsnittet Studenter och praktikanters rätt.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens