Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Användning av studenters material i senare kurser

Fråga

Förra året skapade några studenter, som ett exjobb, flera interaktiva övningar i min nätbaserade kurs. Bland annat gjorde de ett självinstuderingsmaterial i form av diagnostiska prov där frågor lagrades i en databas och slumpades.

 

Kan jag använda studentarbeten från tidigare kurser som exempel eller underlag i senare nätbaserade kurser?

 

Vad gäller om det tydligt framgår i kursplanen att s.k. "peer learning" (att lära av andra studenter) är den pedagogiska grundtanke på vilken kursen vilar?


Svar

Nej, det gäller eftersom högskolestudenter själva har upphovsrätten till sina resultat, exempelvis till promemorior, uppsatser eller exjobb.

 

Vill du använda studentarbeten krävs att studenternas samtycke. Tumregeln och presumtionsregeln i 40 a § URL är inte tillämpliga. Se även allmänna handlingar.

 

Det är inte tillräckligt att informera om kursens pedagogiska grundtanke. Det måste tydligt framgå att du vill använda studenternas material i senare kurs och varje student (upphovsman) skall samtycka till att materialet används i kursen. Däremot kan ett samtycke vara både skriftligt och muntligt. Ur bevissynpunkt är det lämpligt att ett samtycke är skriftligt.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?

För att du som lärare ska få kopiera ur tidigare studenters material med stöd av Högskolesavtalet med Bonus Copyright Access krävs att studentarbetet lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, t.ex. att studenten lagt ut sitt arbete på Internet.  

 

(Om studenten vill sprida sitt arbete på t.ex. Internet måste eventuellt innehåll som lagts in med stöd av Högskoleavtal klareras individuellt eller lyftas ur.)

 

Ur ett offentliggjort studentarbete i digital form får du som lärare kopiera motsvarande 15 A4-sidor till dina egna studenter per kalenderhalvår, om lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?

För att du som lärare ska få kopiera ur tidigare elevers material med stöd av Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access krävs att elevarbetet lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, t.ex. att eleven lagt ut sitt arbete på Internet.  

 

(Om eleven vill sprida sitt arbete på t.ex. Internet måste eventuellt innehåll som lagts in med stöd av Bonus Copyright Access Skolkopieringsavtal klareras individuellt eller lyftas ur.)

 

Ur ett offentliggjort elevarbete i digital form får du som lärare kopiera motsvarande 15 A4-sidor till dina egna elever per kalenderhalvår, om skolan har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens